Follow První - Poslední to join the conversation.

When you follow První - Poslední, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

První - Poslední

Prague, Czechia

Basa, bicí, klávesy a vítr. Indie rockoví První - Poslední jsou na cestě od roku 2007. Provazbili se snad všemi pražskými kluby, od světel Paláce Akropolis přes neony Roxy až ke smradu sklepů Žižkova. Zněli z éteru několika rádií (Radio 1, Wave, Beat, Fajn Rock...).

Recent Supporters